Google ห้ามเข้า Do not entry! เอ๊ะ ประโยคภาษาอังกฤษนี้มีอะไรน่าสนใจ ~ Likeable English by PokePalm

Tuesday, June 24, 2014

 5:31 AM      No comments
ผู้เขียนนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์จากสถานีพญาไทไปสถานีสุวรรณภูมิ จับเวลาได้ประมาณ 30 นาที เมื่อไปถึงสนามบิน ผู้เขียนก็ไปเดินเล่น เอ่อ ใช่ เดินเล่น จนกระทั่งไปเจอป้ายที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน เขียนบอกด้วยประโยคภาษาอังกฤษชัดเจนว่า PLEASE DO NOT ENTRY ตามด้วย STAFF ONLY

ภาษาอังกฤษคนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีว่าไม่สามารถเข้าไปในเขตที่เจ้าหน้าที่เข้าได้ และมีบางคนรู้สึกได้ว่าคำนี้มันแหม่ง ๆ อยู่อย่างหนึ่ง

Do not มันตามด้วย Verb ไม่ใช่เหรอ แต่ entry เป็น Noun นินา

Verb ของ entry คือ enter ดังนั้นที่ถูกต้องจะเป็น Do not enter.
บางคนเคยเห็นคำว่า entry ที่จริงแล้ว คำนี้ก็มีใช้เหมือนกัน การปฏิเสธการเข้าคือการใส่คำว่า ไม่ ข้างหน้า ดังนั้นเราจะได้คำว่า No entry นั่นเอง


ทั้ง Do not enter. และ No entry มีความหมายเหมือนกันคือ ห้ามเข้า ต่างกันที่อันซ้ายเป็นประโยคคำสั่ง อันขวาเป็นกลุ่มคำนาม (Noun Phrase)

ภาษาอังกฤษ

0 comments:

Post a Comment

Find us on facebook

Powered by Blogger.