Google ถ้าประโยคในภาษาอังกฤษไม่ได้มีแค่ Object มันจะมีอะไรได้อีก ~ Likeable English by PokePalm

Tuesday, June 24, 2014

 12:37 AM      No comments
ประโยคภาษาอังกฤษ (Sentence) ประกอบด้วยภาคประธาน (Subject) กับภาคแสดง (Predicate)
ภาคประธานทำหน้าที่เป็นผู้กระทำของประโยค
ภาคแสดงเป็นสิ่งที่ภาคประธานได้กระทำ มีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นกริยา ส่วนขยายต่าง ๆ
หัวใจของภาคแสดงคือ กริยา (Verb) นั่นเอง แต่ส่วนขยายกริยาที่เหลือไม่จำเป็นต้องเป็นกรรม (Object) อาจเป็นอย่างอื่นก็ได้ งั้นประโยคสามารถมีส่วนประกอบอะไรได้บ้างที่ทำให้ใจความสมบูรณ์ เรามาดูกัน
ใจความสมบูรณ์คือข้อความที่สามารถเป็นประโยคได้ โดยที่ความหมายอาจยังไม่สมบูรณ์ก็ได้
1. Subject + Verb
มีเพียงแค่ประธานกับกริยา ยังไม่ต้องมีกรรม เราก็สามารถเข้าใจประโยคนี้ได้แล้ว เพราะกริยาบางชนิดไม่ต้องการกรรมก็ได้ เช่น
It rained heavily yesterday.

เรารู้ว่า It เป็น Subject และ rained เป็น Verb ข้อความนี้ก็สามารถเป็นประโยคได้แล้ว

ภาษาอังกฤษ


2. Subject + Verb + Object
ประธาน กริยา กรรม เป็นส่วนประกอบสุดคลาสสิกที่คนทั่วไปรู้จัก ตัวอย่าง
Female mosquitoes like sucking blood.
ผู้อ่านโปรดอย่าเพิ่งตกใจ V.ing ก็สามารถเป็น Object ได้ด้วยนะ
Object สามารถเป็น นาม สรรพนาม to+V.1 และ V.ing ได้น่ะ ซึ่ง V.ing ทำหน้าที่คล้ายนามนั่นเอง
ดังนั้นประโยคนี้ Female mosquitoes เป็น Subject (โดยทั่วไป เราจะหยิบมาเฉพาะ mosquitoes เพราะ female เป็นส่วนขยายให้อีกที) like เป็น Verb และ sucking blood เป็น Object (โดยที่ sucking เป็น Object หลัก และ blood ก็เป็น Object ของ sucking อีกที) โครงสร้างจึงได้เป็นดังภาพที่เห็น

ภาษาอังกฤษ

3. Subject + Verb + Complement
Complement แปลว่า ส่วนเติมเต็ม (ไม่ใช่ compliment ที่แปลว่า คำสรรเสริญนะ)
อาจเป็นส่วนประกอบที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก และอาจเข้าใจผิดว่าเป็น Object ด้วย เพราะคิดว่าคำนั้นตามหลัง Verb ที่จริงแล้ว Verb มีหลายประเภทเลยทีเดียว
Complement มีหน้าที่เติมเต็มประธาน นึกถึงเรื่องเซต ที่มีเซต A แล้ว A-complement คือส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่ A ในภาษาอังกฤษจะหมายถึงการอธิบาย Subject ให้เข้าใจมากขึ้น

ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง
Suse is so happy to see everyone.
happy เป็น Complement ทำหน้าที่ขยาย Suse
Ubuntu is an operating system.
operating system เป็น Complement ทำหน้าที่ขยาย Ubuntu

ภาษาอังกฤษ

Complement สามารถเป็นได้ทั้ง Adjective และนาม ทำหน้าที่ขยาย Subject นั่นเอง ใช้สำหรับอธิบายคุณสมบัติหรือแสดงสถานภาพความเป็น Subject ของมันได้ แต่คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็น Object ดังนั้นถึงเวลาที่ผู้อ่านจะได้รู้จักส่วนประกอบชนิดนี้แล้ว
4. Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object
ประโยคสามารถมีกรรม 2 อันได้พร้อมกัน โดยที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเรียกว่า กรรมตรง (Direct Object) และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมเรียกว่า กรรมรอง (Indirect Object)
กรรมตรงจะตามหลังกรรมรองเสมอ และส่วนใหญ่กรรมตรงจะเป็นสิ่งของ กรรมรองจะเป็นคน เช่น
Arm wrote his girlfriend a letter.
Subject คือ Arm ซึ่งเป็นคนเขียน
wrote คือ Verb ของประโยคนี้
สิ่งที่ถูกเขียนโดยตรงคือ letter จึงเป็น Direct Object
และผู้ที่รับจดหมายจากการเขียนนั้นคือ girlfriend จึงเป็น Indirect Object

ภาษาอังกฤษ

ในข้อ 2 Object ที่กล่าวถึงเป็น Direct Object เสมอ เพราะมีแค่ตัวเดียว
5. Subject + Verb + Object + Complement
Complement ที่อยู่ในข้อนี้ไม่เหมือนกับในข้อ 3
ข้อ 3 คือ Complement ของ Subject
ข้อนี้เป็น Complement ของ Object ดังนั้นจึงเป็นการเติมเต็มหรือขยาย Object นั่นเอง
เช่น I have found this book interesting.
Interesting เป็น Complement เติมเต็ม book ว่ามันน่าสนใจนะ

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบของประโยคภาษาอังกฤษอาจมีมากกว่านี้ แต่หนีไม่พ้นว่าประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงอยู่ดี ซึ่งภาคแสดงก็ได้แบ่งออกมาเป็น 5 แบบหลักที่คนทั่วไปควรรู้จัก เพียงเท่านั้นผู้อ่านก็สามารถสร้างประโยคให้มีใจความสมบูรณ์ได้แล้ว


0 comments:

Post a Comment

Find us on facebook

Powered by Blogger.